VIDEO GUIDES

This video is an excellent resource for anyone planning on making 360 spins on their own, or just understanding the fundamental principles of the PhotoRobot. The video production is also really good and so recommended.

This one is in Finnish

Luento: Esineiden fotogrammetriakuvaus

Annukka Debenjak-Ijäs: Esineiden fotogrammetriakuvaus Keväällä 2020 toteutetulla 3D-digitointikurssilla keskityttiin arkeologisten löytöjen 3D-digitointiin fotogrammetrian menetelmin. Verkkoluentojen aiheina olivat lisäksi 3D-digitointien tallentaminen ja jakaminen sekä käyttötavat arkeologisen tutkimuksen ja yleisötyön piirissä. 3D-digitointikurssilla sekä arkeologian oppiaineen, Turun museokeskuksen ja Aboa Vetus et Ars Nova -museon yhteisessä 3D-digitointihankkeessa tuotettuihin 3D-digitointeihin voit tutustua Sketchfab-palvelussa: https://skfb.ly/6RSZ9.

This one is more about facial scanning

One thought on “VIDEO GUIDES

Comments are closed.