Nuoren Voiman Liitto, a Finnish literary society, in partnership with ELKE, Aalto Studios, The Master’s Programme in Writing at University of Arts and Nokturno has received funding for a large scale digital literature project.

The Finnish Cultural Foundation awarded a grant for the DI-KI – project to raise awareness of digital literature for both the general public and the creators, and to bring together writers and software developers for creating new works.

Aalto Studios takes part by providing production facilities, seminar venues ​and technical resources for individual works stemming from the project.

(Photo: Saila Susiluoto, Antikythera)

[Original statement from NVL 12.05.2020]


Suuri digitaalisen kirjallisuuden hanke alkaa – DI-KI
DI-KI hankkeessa ovat mukana NVL, ELKE, Aalto Studios, Taideyliopiston kirjoittamisen maisteriohjelma sekä Nokturno.


Nuoren Voiman Liitto on saanut yhteistyökumppaneidensa kanssa SKR:n Uudenmaan rahaston kärkihankerahoituksen digitaalisen kirjallisuuden hankkeelle. Hankkeessa ovat mukana Nuoren Voiman Liitto, Elävän kuvan keskus ELKE ry, Aalto-yliopiston Aalto Studios, Taideyliopiston kirjoittamisen maisteriohjelma ja Runoyhdistys Nihil Interit ry:n Nokturno.fi-runoussivusto. DI-KI -hankkeessa tehdään näkyväksi digitaalista kirjallisuutta sekä edesautetaan uusien teosten syntymistä ja esiintuomista.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä suuren yleisön sekä kirjallisuuskentän ja ohjelmoijien tietoisuutta digitaalisesta kirjallisuudesta ja sen mahdollisuuksista, tuoda kirjoittajia ja koodaajia yhteen yhteistyöverkostojen vahvistamiseksi sekä tarjota ammattilaisresursseja uusien teoksien tuottamiseksi. Hankkeessa järjestetään niin ammattilaisille suunnattuja seminaareja kuin kaikille avoimia tapahtumiakin.

Hankkeen rahoittavat Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto sekä AVEK. Hanketta aletaan valmistella syyskaudella 2020. Hanke on osa Nuoren Voiman Liiton 100-vuotisjuhlavuotta 2021.

Digitaalisen kirjallisuuden kirjoon kuuluu ohjelmointia ja usein myös eri taiteenlajien keinoja hyödyntäviä teoksia. Taiteenlajeista digitaalinen kirjallisuus voi hyödyntää esimerkiksi musiikkia, peli-ja videotaidetta, äänitaidetta tai visuaalista taidetta. Teknologioista voidaan hyödyntää esimerkiksi AR- tai VR-teknologiaa, sosiaalisen median kanavia tai teknologisen ympäristön arkkitehtuuria, siis esimerkiksi koodia. Teokset voivat siis esimerkiksi olla interaktiivisia tai ne voivat sisältää ohjelmoitua tekstin liikettä.

Digitaalisen kirjallisuuden teokset voivat olla monessa eri muodossa: katsottavina tai kuunneltavina ääni- tai videotiedostoina, ladattavina sovelluksina, internet-selaimessa toimivina sivuina tai vaikka galleriatilassa sijaitsevina monimediaisina kokonaisuuksina. Digitaaliseen kirjallisuuteen lasketaan toisinaan kuuluvaksi myös painettujen kirjojen e- tai äänikirjaversiot, mutta DI-KI-hanke keskittyy teoksiin, jotka syntyvät digitaaliseen maailmaan.

Lisätietoja:
Laura Serkosalo, laura.serkosalo@nuorenvoimanliitto.fi puh. 044 207 4650

skr.fi/rahastot/uudenmaan-rahasto
nuorenvoimanliitto.fi
cinemaorion.fi/info/elke/
www.uniarts.fi/koulutusohjelmat/kirjoittamisen-maisteriohjelma/
nokturno.fi
studios.aalto.fi

Kuva: Saila Susiluoto, Antikythera-runosovellus