Set Design Workshop Orientation

Working in the Set Design Workshop requires orientation to the occupational safety instructions and the use of the equipment. Please choose the best option for your needs from the alternatives below.  1: Online orientation + machine specific training In MyCourses, complete the sections 1-3, and watch the device videos according to your needs. Then schedule the …

Set Design Workshop Rules

Work safety regulations needs to be obeyed Only the students who have passed the workshop course have permission to work at the workshop Machines and tools are allowed to be used under surveillance of the workshop master: use only the machines and tools which you have been instructed at and you know how to use …

Surface Treatment Workshop

The wood and metal workshops are supported by surface treatment facilities and a plaster room. We have the resources to work with solvent-based paints and materials that require an ATEX certificate, for large surfaces as well. Working with fibreglass and polyester resin is also possible. User Guides Equipment compressed air paint sprayers air brushers large sink …

Electronics Lab

Since Set Design Workshop and Aalto Fablab now live under one roof, the electronics lab is a shared one and can be found in the Fablab. It is a fantastic facility to be used when you need to add custom electronics (lights, motion or audio) to your project. The electronics lab is kept in order according to …

Wood Workshop

Our spacious wood working area provides the basic industrial machines for working with wood and an area equipped with hand tools. It is mainly used for scenography and set design purposes but is open for the whole Aalto University. So if you would like to use it for other purposes, don’t hesitate to ask. Safety …

Metal Workshop

Our metal workshop has the resources for welding, bending and grinding. It includes basic industrial machines and hand tools for metal work and jointing techniques. The equipment is mainly set up for scenography and set design purposes, but is easy to use for basic metal work, like mig welding, bending, grinding ,drilling etc. The workshop …

Varoitusmerkit ja vaaralausekkeet | Hazard symbols and statements

Varoitusmerkit | Hazard symbols Vaaralausekkeet (H-lausekkeet) | Hazard statements (H-phrases) H222                   Erittäin helposti syttyvä aerosoli. / Extreamly flammamble aeorosol. H225                   Helposti syttyvä neste ja höyry. / Highly flammable liquid and vapor. H229                   Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. / Pressurised container: May burst if heated. H272                   Voi edistää tulipaloa; hapettava. / May intensify fire; oxider. H300                   Tappavaa …

Työturvallisuusvastuut | Occupational Safety Responsibilities

Työnantajan velvollisuuksia työturvallisuuslain 738/2002 /1/ toteuttamiseksi ovat: Henkilökunta (opettaja ja työpajamestari) Velvollisuus huolehtia, että Työpajan käyttäjät perehdytetään ja opastetaan tehtäviinsä. Työt ovat etukäteen suunniteltuja. Työmenetelmiä, -tapoja ja -olosuhteita valvotaan. Henkilösuojainten käyttöä valvotaan. Laitteiden ja välineiden kuntoa valvotaan. Työssä on käytettävissä riittävät tiedot, taidot ja kokemus. Oikeuksia Kieltää vaaraa aiheuttava työ. Myöntää ja evätä työskentelylupa (työpajamestari). …