• Work safety regulations needs to be obeyed
 • Only the students who have passed the workshop course have permission to work at the workshop
 • Machines and tools are allowed to be used under surveillance of the workshop master: use only the machines and tools which you have been instructed at and you know how to use
 • All the machines and tools are meant to be used at the workshop premises : do not take tools or machines out of the workshop without permission
 • Ask permission to work at the workshop premises from the workshop master in advance
 • For safety reasons it is not allowed to work if alone, tired or intoxicated
 • Reserve enough time for working to avoid rush — let also other people work in peace and without pressure
 • Use proper equipment (measure tape, pencil, paper etc) and proper working clothes
 • Ask permission to use any materials at the workshop from the workshop master
 • Keep doors closed because of fire regulations (do not put wedges in between doors)
 • Clean your working spot after use

lavastamon säännöt

 • Työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava  Vain työpajakurssin läpäisseillä opiskelijoilla on lupa työskennellä työpajassa .
 • Koneita ja työkaluja saa käyttää vain työpajamestarin valvonnassa: käytä vain koneita ja työkaluja, joihin sinut on ohjeistettu ja joita osaat käyttää.  
 • Kaikki koneet ja työkalut on tarkoitettu käytettäviksi työpajan tiloissa: älä vie työkaluja tai koneita pois työpajasta ilman lupaa  
 • Pyydä etukäteen lupa työskennellä työpajalla työpajamestarilta  Turvallisuussyistä ei ole sallittua työskennellä yksin, väsyneenä tai päihtyneenä.  
 • Varaa tarpeeksi aikaa työskentelyyn, jotta vältyt kiireeltä, anna muiden työskennellä rauhassa ja ilman painostusta .
 • Käytä asianmukaisia ​​välineitä (mittanauha, lyijykynä, paperi jne.) Ja asianmukaisia ​​työvaatteita.
 • Pyydä lupa käyttää työpajassa olevia materiaaleja työpajamestarilta.
 • Pidä ovet suljettuina palomääräysten takia (älä laita kiilaa ovien väliin).
 • Puhdista työpisteesi käytön jälkeen