Sewing & Patterning

The sewing studio offers spacious and well-equipped room for patterning, fabric cutting, product construction, sewing and fitting. Wide tables and a fitting area with the big mirrors form the heart of the space. Basic blocks, rulers, papers and mannequins are available for pattern making and draping. The Grafis patterning program serves advanced patternmakers. A spacious …

Varoitusmerkit ja vaaralausekkeet | Hazard symbols and statements

Varoitusmerkit | Hazard symbols Vaaralausekkeet (H-lausekkeet) | Hazard statements (H-phrases) H222                   Erittäin helposti syttyvä aerosoli. / Extreamly flammamble aeorosol. H225                   Helposti syttyvä neste ja höyry. / Highly flammable liquid and vapor. H229                   Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. / Pressurised container: May burst if heated. H272                   Voi edistää tulipaloa; hapettava. / May intensify fire; oxider. H300                   Tappavaa …

Kemikaaliturvallisuus ja työskentelyohjeet | Chemical Safety & Working guidelines

Värjäämö Tiedosta mitä olet tekemässä: Tutustu uusiin aineisiin työpajamestarin kanssa. Kemikaalista tarvitaan aina käyttöturvallisuustiedote, joka viedään puvuston kemikaalirekisteriin. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen ja mieti: Vaaramerkinnät, mikä on pahinta mitä voisi tapahtua? Miten käsittelen kemikaalia ja ehkäisen altistumista? Mitä suojaimia tulee käyttää? Varovaisuusperiaate: kaikki väriaineet ovat haitallisia. Tutustu tarkemmin kemikaalien varoitusmerkkeihin ja vaaralausekkeisiin. Pyydä aina apua, jos olet …

Työturvallisuusvastuut | Occupational Safety Responsibilities

Työnantajan velvollisuuksia työturvallisuuslain 738/2002 /1/ toteuttamiseksi ovat: Henkilökunta (opettaja ja työpajamestari) Velvollisuus huolehtia, että Työpajan käyttäjät perehdytetään ja opastetaan tehtäviinsä. Työt ovat etukäteen suunniteltuja. Työmenetelmiä, -tapoja ja -olosuhteita valvotaan. Henkilösuojainten käyttöä valvotaan. Laitteiden ja välineiden kuntoa valvotaan. Työssä on käytettävissä riittävät tiedot, taidot ja kokemus. Oikeuksia Kieltää vaaraa aiheuttava työ. Myöntää ja evätä työskentelylupa (työpajamestari). …

Lainausehdot | Terms & Conditions

Pukuvarasto Työpajamestari avaa pukuvaraston pyydettäessä, perehdyttää käytössä sekä ohjeistaa tuotteiden huollossa ja palautuksessa. Oikeus pukuvaraston käyttöön edellyttää toisten käyttäjien huomioimista – tuotteet palautetaan puhtaina ja silitettyinä siististi omille paikoilleen. Opiskelija huolehtii itse vaatteiden huollosta ja palautuksesta sovitun lainausajan sisällä. Kaikki lainaukset merkitään lainauslistaan ja poistetaan listalta palautuksen yhteydessä. Pukuvarastosta löytyy myös asusteita, koruja, peruukkeja sekä …

Costume Workshop Orientation

Working independently in the Costume Workshop premises requires a successfully completed orientation course. Please choose from the alternatives below. The online course can be scheduled freely and is therefore the most popular option. 1: Online orientation + practical exercises Please enroll to the course in MyCourses and follow the instructions. After finishing the online orientation, …

Costume Lending

Our wardrobe plays an important part in all Aalto Studios’ operations providing costumes for film shootings, performances, course experimentations, photoshoots, installations, sound recordings, actor rehearsals, art education projects and a lot more. The Wardrobe stores a great variety of daily wear costumes, shoes and accessories from past few decades. The usage of the wardrobe includes …

Dyeing and Surface Manipulation

With a background in stagecraft and film production, we provide consultation and spaces for working with colors and surface elaboration for mainly costumes, but textiles in general, too.  We typically work with dyes, ageing techniques and direct painting, using fabric dyes but are always open to experimentation. Our wet lab has been used for e.g. …

Turvallinen työskentely | Safety & Health at work

Puvusto Noudata työpajakohtaisia ohjeistuksia ja käytä aina työsi vaatimia suojaimia. Noudata yleistä siisteyttä ja huomioi muut tiloissa työskentelevät. Työpaja on päihteetön, vältä myös yksin ja väsyneenä työskentelyä. Käytä työhösi soveltuvaa tilaa:  Kontaktiliimaus ja spraymaalaus ATEX-maalaamossa. Värjäys, maalaus, patinointi ja kankaanpaino värjäämössä. Hionta lavastamossa. Kuumailmapuhaltimen käyttö metallipajalla. Pesulassa puhdistetaan, ei sotketa. Pidä pinnat puhtaina ja kierrätä …

Johanna Ilmarinen

Johanna is Aalto Studios specialist in costume related projects. Johanna loves helping students with projects, especially when the solution is not obvious and the question challenge her knowledge. In addition to student’s guidance, she makes material orders, arranges courses, makes patterns, fittings, and dyes. Johanna has previously worked in Theatre’s and Universities’ Costume Departments and …