Puvusto

 • Noudata työpajakohtaisia ohjeistuksia ja käytä aina työsi vaatimia suojaimia.
 • Noudata yleistä siisteyttä ja huomioi muut tiloissa työskentelevät.
 • Työpaja on päihteetön, vältä myös yksin ja väsyneenä työskentelyä.
 • Käytä työhösi soveltuvaa tilaa: 
  • Kontaktiliimaus ja spraymaalaus ATEX-maalaamossa.
  • Värjäys, maalaus, patinointi ja kankaanpaino värjäämössä.
  • Hionta lavastamossa.
  • Kuumailmapuhaltimen käyttö metallipajalla.
  • Pesulassa puhdistetaan, ei sotketa.
 • Pidä pinnat puhtaina ja kierrätä jätteet asianmukaisesti.
 • Säilytä projektiasi sille osoitetulla paikalla. Lattia- ja pöytäpinnat pidetään vapaina siivouksen vuoksi.
 • Tulipalovaaraa aiheuttavat laitteet on sammutettava lähtiessä
  (silityspiste, silitysraudat, prässi, liimapistooli, liedet).
 • Mikäli jotain menee rikki tai on rikki, ilmoita siitä viipymättä työpajamestarille.
 • Kysy aina rohkeasti neuvoa työpajamestarilta, jos olet epävarma työtilan tai työvälineiden käytössä.

Ensiapu

 • Tarkista tilojen yleiset hätäpoistumistiet, sammutusvälineistö ja ensiapupisteet.
 • Palohälytyksen sattuessa rakennuksesta on poistuttava välittömästi, hissien käyttö on kielletty.

Vahtimestari arkisin 8-15.30      050-3726867

AaltoAPUA palvelupuhelin         050-4646462
Avunpyyntösi välitetään oikealle taholle: kiinteistön huoltoyhtiölle, vartijoille jne.

Yleinen hätänumero                  112


Costume Workshop

 • Follow the workshop-specific guidelines and use always required protective gears.
 • Respect other users and keep the workshop clean.
 • Don’t work intoxicated and avoid working alone or tired.
 • Use suitable space for your technique:
  • Contact gluing and spray painting in ATEX-painting room.
  • Dyeing, painting, ageing and textile printing in the dyeing studio.
  • Sanding in the Set Construction Workshop.
  • The use of the hot air blower is permitted only in Metal Workshop.
  • Laundry is for cleaning items, don’t mess up there.
 • Keep surfaces clean and recycle properly.
 • Store your project a place you have been assigned. The floors and tables are kept free for cleaning.
 • Electronics that may cause a fire must be switched off on departure
  (steam iron unit, irons, heat press, heat glue gun, stoves).
 • Let the workshop master know if something brakes/is broken.
 • Ask always guidance from Workshop Master if you are unsure how to use the facilities or equipment.

First Aid

 • Check out emergency exit routs, firefighting gears and first-aid spots in each space.
 • When fire alarm occurs, everyone must leave the building – do not use lifts.

Doorman Mon-Fri 8-15.30         050-3726867

AaltoHELP service phone           050-4646462
Your request for help will be transmitted to right direction: security guards, the property maintenance company etc.

Emergency number                   112