Värjäämö

Tiedosta mitä olet tekemässä:

 • Tutustu uusiin aineisiin työpajamestarin kanssa. Kemikaalista tarvitaan aina käyttöturvallisuustiedote, joka viedään puvuston kemikaalirekisteriin.
 • Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen ja mieti:
  • Vaaramerkinnät, mikä on pahinta mitä voisi tapahtua?
  • Miten käsittelen kemikaalia ja ehkäisen altistumista?
  • Mitä suojaimia tulee käyttää?
 • Varovaisuusperiaate: kaikki väriaineet ovat haitallisia.
 • Tutustu tarkemmin kemikaalien varoitusmerkkeihin ja vaaralausekkeisiin.
 • Pyydä aina apua, jos olet epävarma kemikaalin käyttötavasta.

Noudata annettuja työturvallisuusohjeita ja suojaudu työsi vaatimin suojaimin:

 • Käytä aina suojahanskoja ja essua sekä tarvittaessa hengityssuojainta ja suojalaseja.
 • Mittaa pulverimaiset värit vetoputken alla.
 • Liottimien käyttö ja säilytys on sallittu ainoastaan Atex-maalaamossa.
 • Sammuta laitteet käytön jälkeen, älä jätä keittolevyä vartioimatta päälle.
 • Nimeä purkkisi: kenen, mitä sisältää, mihin asti säilytettävä. Nimeämättömät aineet heitetään pois.
 • Syöminen ja juominen on ehdottomasti kielletty.

Ota huomioon toiset tilassa työskentelevät:

 • Käytetyt välineet pestään ja laitetaan takaisin paikoilleen.
 • Kaikki pinnat pyyhitään tarkasti.
 • Väriliemiä ei saa säilyttää kattiloissa.
 • Pesukone pyöritetään kertaalleen värjäyksen jälkeen.

Todennäköisimmät vaarat

 • Roiskeet silmissä.
 • Palovammat kuumista värjäysliemistä.
 • Pulverimaisten väriaineiden päätyminen hengitysteihin.
 • Ihoherkistyminen värjäysaineista.
 • Liukastuminen märällä lattialla.

Ensiapu

 • Tutustu etukäteen käyttämäsi kemikaalin vaarasymboleihin, -lausekkeisiin sekä ensiapuohjeisiin.
 • Tarkista etukäteen ensiapuvälineistö esim. roiskeet silmissä huuhdellaan runsaalla vedellä ja matkalla lääkäriin huuhtelua voi jatkaa silmähuuhdepullolla.
 • Ota käyttöturvallisuustiedote mukaasi lääkäriin.
 • Myrkytystietokeskus: 0800 147 111                             
 • Yleinen hätänumero: 112
 • Palohälytyksen sattuessa sammuta liesi ja poistu rakennuksesta välittömästi.

Dyeing studio

Know what you are doing:

 • Get to know the material with the Workshop Master. Material Safety Data Sheet (MSDC) is required of every chemical in use and updated in Costume Workshop’s chemical register.
 • Get to know the MSDC and consider:
  • Hazard symbols and H-clauses, what is the worst thing that could happen?
  • How to handle the material and prevent exposing to it?
  • What kind of protective gears you need to use?
 • Prudence principle: all dyes are harmful.
 • Read more about chemicalsä hazard symbols and statements.
 • Ask always help if you are unsure of how to use the chemical.

Follow the safety instructions given and protect yourself as required by your work:

 • Wear protective gloves & apron and, when necessary, breathing protection and safety goggles.
 • Measure powder-like dyes under the fume hood.
 • The usage and storing the solvents is only permitted in Atex painting room.
 • Switch off the equipment after use, do not leave the hotplate unattended.
 • Mark your container: what’s in it and how long it needs to be stored, unnamed substances are disposed.
 • Eating and drinking is strictly prohibited.

Consider other people working in the space:

 • Wash used equipment and put them back to right places.
 • Wipe all surfaces thoroughly.
 • Dyes must not be stored in pots.
 • The washing machine is rotated/cleaned once after dyeing program.

Most likely hazards

 • Splashes in the eyes.
 • Burns from hot liquids.
 • Inhalation of powdery dyes.
 • Skin sensitization of dyes.
 • Slippage on wet floor.

First aid

 • Get to know the hazard symbols, phrases and first aid instructions for the chemical you are using in advance.
 • Check the first aid equipment in advance. For example, the eyes are rinsed with plenty of water and on the way to the doctor continue rinsing with an eye rinse bottle.
 • Take the safety data sheet with you to the doctor.
 • Poison Information Center/ Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
 • Emergency Number: 112
 • When fire alarm occurs, turn off the hotplate and leave the building immediately.

Table of Contents