Atelje, luokkahuone 377

 • Pölyävät ja sähkökäyttöisiä koneita vaativat työt tehdään työpajatiloissa.
 • Käsityökalujen käyttö on sallittu. Huomaa kuitenkin esim. mattopuukon aiheuttama vakava tapaturmavaara, tämän vuoksi yksityöskentelyä ei suositella.
 • Ainoastaan vesiliukoisten maalien käyttö on sallittu.
 • Spraymaalien käyttö on ehdottomasti kielletty.
 • Suojaa lattiapinnat muovilla ja siivoa ylimääräiset roiskeet.
 • Kierrätä jätteet asianmukaisesti.
 • Jätä tila siistiin kuntoon seuraaville käyttäjille ja vie kurssityöt mennessäsi.
 • Älä jätä ikkunaa auki.

Jos sinulla on jotakin kysyttävää tilan käyttöön ja ohjeisiin liittyen, olethan yhteydessä lavastamon työpajamestariin: Jyri Lahelma, 050-4033373 jyri.lahelma@aalto.fi

Atelier, classroom 377

 • Dusty works and works that requires electric machines are done in the workshop premises.
 • The use of hand tools is allowed. However, note the serious risk of accidents caused by the carpet knife, therefore working alone is not recommended.
 • Only water-dilutable paints are allowed.
 • The use of spray paints is strictly prohibited.
 • Protect floor surfaces with plastic and clean up extra splashes.
 • Recycle waste properly.
 • Leave the space in a tidy condition for next users and take the course works with you.
 • Do not leave the window open.

In case of any questions related to the space and guidelines, please be in contact with the Workshop Master Jyri Lahelma. Phone 050-4033373 jyri.lahelma@aalto.fi